سه تار جلال الدین با صفحه پوستی

جنس صفحه :  ترکیبی از چوب و پوست

کاسه : از جنس چوب توت

دسته : از جنس گردو

گوشی ها  :  با پایه برنجی و روان کوک

وضعیت صدادهی ساز : همخوانی صدای سیم ها از بالادسته تا پایین دسته

کلاس نوازندگی: متوسط

همچنین کارشناسان مجموعه آماده می باشند ابهامات شما را پاسخگو باشند

تماس بگیرید

سه تار جلال الدین با صفحه پوستی

setar-jlal-۱