سه تار با مهر امید

3.6/5

چوب کاسه : توت

الگوی کاسه : بزرگ

ارتفاع خرک: استاندارد

عرض دسته: کمی بیش از استاندارد

وضعیت صدادهی ساز : همخوانی صدای سیم ها از بالادسته تا پایین دسته

کلاس نوازندگی: متوسط

این ساز به همراه یک جعبه یونولیتی  ( هارد کیس ) برای حفاظت و نگهداری هر چه بهتر ساز شما عرضه می گردد.

تومان۵.۰۰۰.۰۰۰

سه تار با مهر امید

سه تار با مهر امید
صدای این ساز را در این بخش بشنوید