وزیری معلم اول موسیقی ایرانی

با توجه به خدمات ارزنده علینقی وزیری که آکادمیک کردن موسیقی ایرانی از مهم ترین آن است   از او می توان به عنوان “وزیری معلم اول موسیقی ایرانی” در این هنر یاد کرد.به گزارش سایت خانه موسیقی، 17 مهرماه امسال با یکصد بیست و هفتمین سالروز تولد علینقی وزیری، استاد موسیقی ایران مصادف شده است. به همین […]