مرکز آموزش ، پژوهش و فروش تار و سه تار

موسیقی کلاسیک ایران

نخستین آشنایی موسیقیدانان ایران با موسیقی کلاسیک اروپایی در سال ۱۲۳۵ خورشیدی رخ داد . در این سال دو کارشناس موسیقی نظام از فرانسه به ایران آمدند و یک دسته موزیک نظامی به شیوه فرانسوی در ایران به وجود آوردند.موسیقیدانان ایران, این دو که ، بوسکه و ماریون نام داشتند، در طول اقامت چند ساله […]