مرکز آموزش ، پژوهش و فروش تار و سه تار

برای شروع آموزش موسیقی، کدام ساز مناسب تر است؟

تار یا سه تار

بر اساس تجربه نشان داده شده، افرادی که درون گرا هستند با حجم کم و لطافت صدای سه تار ارتباط بیشتری برقرار می کنند اما افراد برونگرا، با صدای تار نزدیکترند که در عین احساس بالا، مجلس افروز می باشد.

نحوه نگهداری تار

در این مقاله سعی گردیده است که توصیه هایی درخصوص نحوه نگهداری تار با زبانی بسیار ساده و راحت بدون پرداختن به هر گونه حاشیه اضافی بیان گردیده است