استاد یوسف فروتن

استاد یوسف فروتن در سال 1270 متولد شد . از ابتدا به خاطر علاقه ای که برادرش مودب السلطنه به موسیقی ایرانی داشت ، با تمام استادان موسیقی زمان خود آشنا شد. سه تار ، تار و پیانو می نواخت ولی در اصل نوازنده سه تار بود.