سه تار جلال الدین با تزئینات اضافی

  • کاسه با الگوی استاد مهدی کمالیان
  • کاسه از جنس چوب توت(کاسه بزرگ)
  • دسته از جنس گردوی کهنه
  • گوشی ها با پایه برنجی و روان کوک
  • پشت کاسه تزیینات برنجکوب
  • روی دسته ترکیب چوب و فوفل
  • سیم گیر طرح دیوان

کلاس نوازندگی: متوسط

همچنین کارشناسان مجموعه آماده می باشند ابهامات شما را پاسخگو باشند

تماس بگیرید

سه تار جلال الدین با تزئینات اضافی

setar-jlal-tzhin-2