سه تار درجه 1 با مهر امید

3/5

چوب کاسه : توت

الگوی کاسه : بزرگ

ارتفاع خرک: استاندارد

عرض دسته:  استاندارد

وضعیت صدادهی ساز : همخوانی صدای سیم ها از بالادسته تا پایین دسته

کلاس نوازندگی: حرفه ای

این ساز به همراه یک جعبه یونولیتی  ( هارد کیس ) برای حفاظت و نگهداری هر چه بهتر ساز شما عرضه می گردد.

تومان۲۰.۰۰۰.۰۰۰

سه تار درجه 1 با مهر امید

سه تار درجه ۱ با مهر امید - (9)