logo-setarhome

یادگیری موسیقی به چه عواملی بستگی دارد؟

نقش استعداد و تمرین در موسیقی کجاست؟

برای پاسخ به این امر توصیه می شود به موارد زیر توجه بفرمایید:

  1. اگر  نوازندگی و ساز زدن را دوست داریم پس باید با ساز باشیم و تمرین آن را نیز دوست بداریم که عوامل تمرین درست برای دستیابی به نتیجه درست، در مقاله چرا هنوز خوب ساز نمی زنم آمده است
  2. اگر از نقش استعداد خود ناآگاه هستیم باید بدانیم که استعداد در امر موسیقی باعث فهم تمرین شده که با تمرین میتوانید آنرا بخاطر بسپارید و بر این اساس، دو گونه استعداد را درذهن لازم داریم:یادگیری موسیقی به چه عواملی بستگی دارد؟

الف: استعداد گوش: که شامل درک درست گوش ما از فرکانس نت های مختلف در بخش ناخودآگاه ذهن می باشد که میزان فعال بودن این قوه بر اساس واکنش بی اختیار ذهن که با زمزمه آهنگ با خودتان همراه می گردد مشخص خواهد شد و شما در خود خواهید دید که چه میزان از این استعداد برخوردار می باشید.

ب : استعداد مهارتی : این بخش از استعداد بگونه ای می باشد که برای مثال وقتی مضراب زدن را فرا میگیرید، ذهن شما توانایی درک درست از تمرین آموزگار شما را داشته باشد و بتواند با معیار سنجش گوش، تطابق داده و در نهایت آن تمرین را فهم کرده و با تمرین به بخش ناخودآگاه ذهن منتقل نماید.

  1. در پایان، اینکه روند آموزشی شما باید با ذهن درونی تان همخوانی داشته باشد که این مساله به آموزگار مجرب واگذار میشود تا بر اساس قوه نهفته شما، علاقه سرشار درونی تان را به تمرین تبدیل نماید و بهترین بهره مندی را در شما حاصل نماید.

خرید ساز

اگر قصد خرید ساز دارید مشاوره رایگان کارشناسان ما را از دست ندهید

این موارد هم برای مطالعه و بررسی پیشنهاد میگردد