چرا در خانه خود بهتر مینوازم

چرا منِ هنرجو ” در خانه خود بهتر مینوازم “

 آیا این امری طبیعی است؟

در پاسخ به این مساله باید به موارد زیر توجه کرد:

۱. ما در مرحله آموزش و یادگیری ساز می باشیم و بنابراین تکنیک ما در نوازندگی کامل نیست و باصطلاح، روی ساز مسلط نیستیمآسیب دست ناشی از تمرین نادرست

۲. یک هفته تمرین برای ارائه آن تمرین کافی نیست ( بر مبنای تمرین نرمال روزی یک ساعت ) و بلکه هدف از این تمرینها، تقویت ذهن و یادگیری موارد تئوری و عملی موسیقی می باشد.

۳. در کنار این موارد، بُعد های روانیِ درون ما نیز بسیار در ارائه موسیقی موثر می باشد که معمولا افراد درون‌گرا باید از چیرگی بیشتری بر روی ساز برخوردار باشند تا بتوانند در ارائه موسیقی از مشکل کمتری برخوردار باشند.

راهکارهای عملی برای رفع این مشکل:

۱. از بابت موارد روانی:

الف: پیش از کلاس و ارائه درس، تمام چیزهایی در دور و بر خود که تمرکزمان را برهم می‌زند مانند گوشی موبایل و … را از خود دور کنیم.

ب: به خود بگوییم من نمیخواهم پیش آموزگار خود کنسرت بدهم بلکه این تمرین را یک هفته انجام دادم و قرار است بروم پیش آموزگار تا اگر اشکالی در تمرین من هست به من بگوید که سبب پیشرفت من گردد.

۲. از بابت چیرگی بر ساز باید از آموزگار خود بخواهیم تا تمرین های روزانه ( اتود ) به ما بدهد که باعث قوی شدن مضراب و انگشت گذاری گردد.