کتابهای موسیقی ایرانی

کتابهای موسیقی
با تشکر و قدردانی از بازدید شما ، تلاش نمودیم جهت گسترش موسیقی سنتی کتابهای موسیقی ایرانی مناسب را در قالب فرمت های مناسب برای هنر جویان و علاقه مندان فراهم نمایئم ، برای برخی از کتابهای آموزشی امکان دانلود فایل صوتی آموزشها و قطعات نواخته شده توسط اساتید نیز ایجاد گردیده است
انتظار داریم از نظرات و پیشنهادات ارزشمند شما برخوردار گردیم

دستور مقدماتی تار و سه تار کتاب اول

فایل صوتی را ار لینک زیر دانلود نمایید

دستور مقدماتی تار و سه تار کتاب دوم

فایل صوتی را ار لینک زیر دانلود نمایید

ردیف هفت دستگاه موسیقی ایرانی

فعلا فایل صوتی ندارد

باتشکر از بازدید شما
به استحضار میرساند اطلاعات این صفحه در حال بروز رسانی و تکمیل شدن می باشد ، از صبر و همکاری شما کمال تشکر را داریم

دستور سه تار دوره ابتدایی حسین علیزاده

فایل صوتی را ار لینک زیر دانلود نمایید

دستور تار و سه تار دوره متوسطه حسین علیزاده

جلد کتاب دستور تار و سه تار دوره متوسطه حسین علیزاده

فایل صوتی را ار لینک زیر دانلود نمایید

آموزش سه تار جلال ذالفنون جلد اول

فایل صوتی را ار لینک زیر دانلود نمایید

آموزش سه تار جلال ذالفنون جلد دوم

فایل صوتی را ار لینک زیر دانلود نمایید

آموزش سه تار جلال ذالفنون جلد سوم

فایل صوتی را ار لینک زیر دانلود نمایید

آشنایی با دستگاه های موسیقی ایرانی

فایل صوتی را ار لینک زیر دانلود نمایید

آموزش سه تار جلال ذالفنون جلد دوم

فایل صوتی را ار لینک زیر دانلود نمایید

آموزش سه تار جلال ذالفنون جلد سوم

فایل صوتی را ار لینک زیر دانلود نمایید

آشنایی با دستگاه های موسیقی ایرانی

فایل صوتی را ار لینک زیر دانلود نمایید