همکاری با ما

باتشکر از حضور شما در صورتی که در هر یک از هنرهای سنتی بویژه در رابطه با سه تار و تار مهارتی دارید و تمایل به همکاری با ما دارید باعث افتخار ما خواهد شد که با هماهنگی وتبادل نظر موجبات همکاری فراهم گردد خواهشمند است که فرم همکاری با ما را تکمیل و ارسال نمایید در اولین فرصت با شما تماس خواهیم گرفت     لازم به توضیح است که چنانچه این قبیل همکاریها بین دوستانی باشد که در زمینه سازهای سنتی فعالیت دارند می تواند بسیار مفید واقع گردد .