دانلود فایل صوتی دستور مقدماتی تار و سه تار

با توجه به نیاز هنرجویان محترم فایلهای صوتی کتاب های دستور مقدماتی تار و سه تار تهیه شده و در لینکهای زیر قرار داده شده اند امیدوارم که مفید واقع گردند

دانلود  اجرای صوتی کتاب اول – سی دی اول              

دانلود اجرای صوتی کتاب اول – سی دی دوم                

دانلود اجرای صوتی کتاب دوم – سی دی اول            

دانلود اجرای صوتی کتاب دوم – سی دی دوم