logo-setarhome

با توجه به نیاز هنرجویان محترم فایلهای صوتی کتاب های دستور مقدماتی تار و سه تار تهیه شده و بصورت رایگان در لینکهای زیر قرار داده شده اند امیدوارم که مفید واقع گردند.

در آینده اجراهای بیشتری را جهت آشنایی شما با اجرای صحیح دروس موسیقی در سایت قرار خواهیم داد  لطفا ما را از نظرات خودتان مطلع بفرمایید .