نکات و ترفندهای آموزشی

در این صفحه تلاش گردیده تا تعدادی از درس های آموزشی و نکات ویژه را برای هنرجویان و مشتاقان آموزش سازهای تار و سه تار ارائه نمائیم

امید آنکه مفید واقع گردند ، خواهشمند است با نظرات سازنده خودتان ما را در بهبود روند ارائه اینگونه آموزشها یاری نمایید.