مرکز آموزش ، پژوهش و فروش تار و سه تار

 

کتابهای استاد جلال ذوالفنون را می توانید از بخش کتابها دریافت نمایید
فایل صوتی اجرا

 

همچنین فایل صوتی اجرای برخی از کتابهای استاد را می توانید از طریق لینکهای زیر و بصورت کاملا رایگان دریافت نمایید

1- فایل صوتی  بخش اول از جلد اول کتاب آموزش سه تار استاد جلال ذوالفنون بصورت زیپ شده

2- فایل صوتی  بخش دوم از جلد اول کتاب آموزش سه تار استاد جلال ذوالفنون بصورت زیپ شده 

 


3فایل صوتی بخش 9 از جلد سوم کتاب آموزشی سه تار استاد جلال ذوالفنون   سه گاه بصورت زیپ شده

4-فایل صوتی بخش 10 از جلد سوم کتاب آموزشی سه تار استاد جلال ذوالفنون چهارگاه  بصورت زیپ شده