با تشکر از بازدید شما در این بخش تلاش گردیده تا از رسانه های مختلف قطعاتی از اجرای استاد معین تند دست قرار داده شود بگونه ای که بازدید کنندگان محترم بتوانند از طریق لینکهای این رسانه ها حتی بصورت مستقیم وارد صفحه مربوطه شده و سایر اجراها و نظرات بازدید کنندگان قبلی را نیز ملاحظه نمایند